Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE 

Zakład Opieki Zdrowotnej
„FRODENT” Zbigniew Fronczyk
91-867 Łódź, ul. Śliwowa 3
 
Zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję:

W 2012 roku uzyskałem decyzję przyznającą dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rowoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa na realizację mojego projektu pt: "Wzrost kokurencyjności i przychodów ZOZ "Frodent" Zbigniew Fronczyk poprzez działania modernizacyjne prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych usług".

Przedmiotowy projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw.

 

W związku z rozwojem mojej działalności dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup tomografu cyfrowego wraz z drukarką. Przy pomocy zakupionego sprzętu będę w stanie wykonywać zdjęcia panoramiczne dwuwymiarowe oraz tomograficzne zdjęcia trójwymiarowe.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa